หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
ระหว่าง วันที่ 16 - 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2556

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 สพป.ชพ. 2,ศาลาอเนกประสงค์,อาคารศูนย์ฝึกกีฬาเอนกประสงค์,อาคารชั่วคราว กศน.,สนามกีฬากลางเทศบาลเมืองหลังสวน (สนามกีฬาเทศบาลอำเภอหลังสวน) 16 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
-
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 สพป.ชพ. 2,ศาลาอเนกประสงค์,อาคารศูนย์ฝึกกีฬาเอนกประสงค์,อาคารชั่วคราว กศน.,สนามกีฬากลางเทศบาลเมืองหลังสวน (สนามกีฬาเทศบาลอำเภอหลังสวน) 17 ก.ย. 2556 09.00 - 16.00
-
3 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 สพป.ชพ. 2,ศาลาอเนกประสงค์,อาคารศูนย์ฝึกกีฬาเอนกประสงค์,อาคารชั่วคราว กศน.,สนามกีฬากลางเทศบาลเมืองหลังสวน (สนามกีฬาเทศบาลอำเภอหลังสวน) 18 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
-
4 071 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 สพป.ชพ. 2,ศาลาอเนกประสงค์,อาคารศูนย์ฝึกกีฬาเอนกประสงค์,อาคารชั่วคราว กศน.,สนามกีฬากลางเทศบาลเมืองหลังสวน (อาคารศูนย์ฝึกกีฬาเอนกประสงค์อำเภอหลังสวน) 18 ก.ย. 2556 10.30 - 11.00
-
5 070 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
-
-
6 092 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
-
-
7 102 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 สพป.ชพ. 2,ศาลาอเนกประสงค์,อาคารศูนย์ฝึกกีฬาเอนกประสงค์,อาคารชั่วคราว กศน.,สนามกีฬากลางเทศบาลเมืองหลังสวน (ห้องประชุม กศน.อำเภอหลังสวน) 18 ก.ย. 2556 09.00 - 16.00
-
8 103 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 สพป.ชพ. 2,ศาลาอเนกประสงค์,อาคารศูนย์ฝึกกีฬาเอนกประสงค์,อาคารชั่วคราว กศน.,สนามกีฬากลางเทศบาลเมืองหลังสวน (ห้องประชุม กศน.อำเภอหลังสวน) 19 ก.ย. 2556 09.00 - 16.00
-
9 708 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 สพป.ชพ. 2,ศาลาอเนกประสงค์,อาคารศูนย์ฝึกกีฬาเอนกประสงค์,อาคารชั่วคราว กศน.,สนามกีฬากลางเทศบาลเมืองหลังสวน (อาคารศูนย์ฝึกกีฬาเอนกประสงค์อำเภอหลังสวน) 18 ก.ย. 2556 11.00 - 11.30
-
10 709 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
-
-
11 511 การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 สพป.ชพ. 2,ศาลาอเนกประสงค์,อาคารศูนย์ฝึกกีฬาเอนกประสงค์,อาคารชั่วคราว กศน.,สนามกีฬากลางเทศบาลเมืองหลังสวน (อาคารศูนย์ฝึกกีฬาเอนกประสงค์อำเภอหลังสวน) 16 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
-
12 513 การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 สพป.ชพ. 2,ศาลาอเนกประสงค์,อาคารศูนย์ฝึกกีฬาเอนกประสงค์,อาคารชั่วคราว กศน.,สนามกีฬากลางเทศบาลเมืองหลังสวน (อาคารศูนย์ฝึกกีฬาเอนกประสงค์อำเภอหลังสวน) 16 ก.ย. 2556 13.00 - 16.00
-
13 510 การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 สพป.ชพ. 2,ศาลาอเนกประสงค์,อาคารศูนย์ฝึกกีฬาเอนกประสงค์,อาคารชั่วคราว กศน.,สนามกีฬากลางเทศบาลเมืองหลังสวน (อาคารศูนย์ฝึกกีฬาเอนกประสงค์อำเภอหลังสวน) 17 ก.ย. 2556 09.00 - 11.00
-
14 514 การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 สพป.ชพ. 2,ศาลาอเนกประสงค์,อาคารศูนย์ฝึกกีฬาเอนกประสงค์,อาคารชั่วคราว กศน.,สนามกีฬากลางเทศบาลเมืองหลังสวน (อาคารศูนย์ฝึกกีฬาเอนกประสงค์อำเภอหลังสวน) 17 ก.ย. 2556 11.00 12.00
-
15 512 การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 สพป.ชพ. 2,ศาลาอเนกประสงค์,อาคารศูนย์ฝึกกีฬาเอนกประสงค์,อาคารชั่วคราว กศน.,สนามกีฬากลางเทศบาลเมืองหลังสวน (อาคารศูนย์ฝึกกีฬาเอนกประสงค์อำเภอหลังสวน) 18 ก.ย. 2556 09.00 - 10.30
-
16 515 การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
-
-
17 509 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 สพป.ชพ. 2,ศาลาอเนกประสงค์,อาคารศูนย์ฝึกกีฬาเอนกประสงค์,อาคารชั่วคราว กศน.,สนามกีฬากลางเทศบาลเมืองหลังสวน (อาคารศูนย์ฝึกกีฬาเอนกประสงค์อำเภอหลังสวน) 18 ก.ย. 2556 13.00 14.30
-
18 516 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 สพป.ชพ. 2,ศาลาอเนกประสงค์,อาคารศูนย์ฝึกกีฬาเอนกประสงค์,อาคารชั่วคราว กศน.,สนามกีฬากลางเทศบาลเมืองหลังสวน (อาคารศูนย์ฝึกกีฬาเอนกประสงค์อำเภอหลังสวน) 18 ก.ย. 2556 14.30 - 16.30
-
19 718 การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ป.1-ป.6
-
-
20 719 การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3
-
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]